O nás

Szkla.com S.A.

Ul. Samozwaniec 39

31-711 Kraków
Poľsko

NIP: PL6783068677

tel. : +42 704 080 279
e-mail: kontakt@bestgaze.sk

Peňažný účet vedený v UniCredit Bank:


SK4711110000001519445000
Swift: UNCRSKBX
č. účtu:151944500/1111

Klientská linka je v prevádzke v pracovné dni pondelok-piatok od 7,30-16,00