O nás

Kodano Optyk Sp. z o.o.

Ul. Samozwaniec 39

31-711 Kraków
Poľsko

NIP: PL678-316-14-54

tel. : +42 704 080 279
e-mail: kontakt@bestgaze.sk

Peňažný účet vedený v UniCredit Bank:


SK2611110000001399953018
Swift: UNCRSKBX
č. účtu:1399953018/1111

Klientská linka je v prevádzke v pracovné dni pondelok-piatok od 7:30-16:00